Behandling af stress

Der er forskellige holdninger til, hvordan man bør håndtere stress, og mange mennesker modtager velmente råd om, hvordan de kan tackle deres stress. Disse råd inkluderer ting som meditation, lange gåture, sygemelding fra arbejdet eller at opsøge en psykolog. Disse råd kan være til gavn for nogle personer og hjælpe med at mindske niveauet af stress. Dog kan disse råd forværre situationen for andre, da de kan give mere tid til at overanalysere problemerne. Det er netop denne overanalysering, der udgør kernen i stressen, og det er ikke nødvendigvis de faktiske problemer, man står overfor i livet, der er den primære årsag, som mange fejlagtigt tror. I virkeligheden kan det være den tid, man bruger på at overtænke disse problemer, der forstærker følelsen af stress.

Metakognitiv terapi bryder med den “gamle og indgroede” tankegang om stress, hvor stress tilskrives personlig sårbarhed eller overbelastning fra ydre faktorer såsom arbejdsliv eller privatlivet. Metakognitiv terapi understreger, at det væsentlige ikke altid er de ydre omstændigheder, men snarere den måde, vi tænker på dem.

Fordelen ved metakognitiv terapi er, at den giver os mulighed for at generobre kontrollen. Vi kan ændre vores tankemønstre og dermed mindske produktionen af stresshormoner. Dette terapeutiske tilhørsforhold gør det muligt for os at skifte fokus fra at bekymre os om ydre faktorer til at arbejde med vores reaktioner og måden, vi tænker på. Ved at gøre det kan vi reducere de negative virkninger af stress og gradvist genvinde vores følelse af balance og velvære.